Izgradnja magistralnog kanalizacionog kolektora II i VII i centralnog magistralnog vodovoda

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

 • LOKACIJA OBJEKTA: Grad Subotica
 • VRSTA POSLA: Izgradnja magistralnog kanalizacionog kolektora II i VII i centralnog magistralnog vodovoda
 • VRSTA CEVI:
  • Duktilne cevi Ø 1600mm/1400mm/300mm/250mm
  • Poliesterske cevi Ø 1600mm/1400mm/900mm/700mm/500mm
  • PVC Ø 400mm/315mm
 • DUŽINA TRASE:
  • Kanalizacioni kolektor cca. 3700,0m
  • Magistralni vodovod cca. 2700,0m
 • IZVOĐENJE RADOVA: 2015 god.
 • INVESTITOR: JKP „Vodovod i kanalizacija“, Subotica / Donacija Evropska banka za obnovu i razvoj