Izgradnja kanalizacione mreže – Budisava

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Budisava
  • IZVOĐENJE RADOVA: 2014 god.