Izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije – Kompleks Neimar – Novi Sad

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Kompleks Neimar, Sentandrejski put, Novi Sad
  • UGRAĐENE CEVI: prečnika Ø300, Ø600, Ø800, Ø1000mm
  • DUBINA ISKOPA: 5,5 – 6m
  • DUŽINA TRASE: ~1300m
  • IZVOĐENJE RADOVA: 2012 god.
  • INVESTITOR: JKP „Zavod za izgradnju grada“, Novi Sad