IZGRADNJA CRPNE STANICE CS-2 U TEMERINU

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • Lokacija objekta: Temerin
  • Kapacitet: Izgradnja crpne stanice kapaciteta 40 l/s
  • Izvođenje radova: 2015.
  • Investitor: JP „Direkcija za izgradnju i urbanizam“ opštine Temerin