Crpna stanica – „Tatarsko brdo“

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Tatarsko brdo, Sr.Kamenica
  • BROJ PUMPI: 3+1
  • KAPACITET PUMPI: Q = 90 l/sec
  • IZVOĐENJE RADOVA: 2008 god.
  • INVESTITOR: JKP „Vodovod i kanalizacija“, Novi Sad