Crpna stanica – „Institut“

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Institut, Sr.Kamenica
  • BROJ PUMPI: 4+1
  • KAPACITET PUMPI: Q = 225 l/sec
  • IZVOĐENJE RADOVA: 2009 god.
  • INVESTITOR: JKP „Vodovod i kanalizacija“, Novi Sad