Aktuelni projekti i novosti

Izgradnja skladišta spratnosti P+0 i delom P+2 u Novom Sadu

OSNOVNI PODACI:

  • OPIS: Završavaju se radovi na izgradnji skladišta spratnosti P+0 i delom P+2 u Novom Sadu.
  • INVESTITOR: ADECO D.O.O.
  • GODINA: 2022.