Activity

Home Activity
1. FUNDING (FOUNDATION OF FACILITIES):

1. FUNDING (FOUNDATION OF FACILITIES):

 • 1.1. Geomehanički eleborati (akreditovana laboratorija);
 • 1.2 Izrada projekata fundiranja i zaštite susednih objekata;
 • 1.3 Izrada projekata za sniženje n.p. voda putem depresionih bunara i izvođenje istih;
 • 1.4 Izvođenje radova na fundiranju (temeljenju) do dubine 10 m sa zaštitom susednih objekata putem:
  • 1.4.1. konstrukcije tipa “Graditelj NS“ koja je razvijena, praktično dokazana na više od tridesetak objekata,
  • 1.4.2. izrade obodnih šipova f 400, 600, 800 mm do potrebne dubine;
  • 1.4.3. izrade dijafragmi (platna dužine 2,5m) debljine 45 i 60 cm, a do potrebne dubine;
  • 1.4.4. izrade “mega“ šipova;
  • 1.4.5. ojačanja tla ispod objekata sa “CFA“ šipovima f 400, f 600, f 800 mm.;
  • 1.4.6. iskopa -“mršavi“ beton;
  • 1.4.7. radova na konstrukciji po dogovoru.
2. WORKS IN AGRICULTURE:

2. WORKS IN AGRICULTURE:

 • 2.1. Zalivne sisteme;
 • 2.2. Objekte za smeštaj žitarica (usipni koševi, mašinske kuće, sušara, silosi, podna skladišta);
 • 2.3. Farme-objekti;
 • 2.4. Biogasna postojenja.
3. HYDROTECHNICAL WORKS:

3. HYDROTECHNICAL WORKS:

 • 3.1. Cevovodi svih vrsta i prečnika (i sa utiskivanjem);
 • 3.2. Uređaji-prečistači za otpadne vode-komunalne i industrijske;
 • 3.3. Objekte za pitke vode;
 • 3.4. Betonski kolektori;
 • 3.5. Betonski rezervoari i bazeni.
4. OBJEKTI VISOKOGRADNJE (HALE, DVORANE, STAMBENI OBJEKTI).

4. OBJEKTI VISOKOGRADNJE (HALE, DVORANE, STAMBENI OBJEKTI).

5. IZRADA SAOBRAĆAJNICA (PUTEVA), PLATOA I SPOLJNIH UREĐENJA OD ASFALTA ILI POPLOČAVANJEM.

5. IZRADA SAOBRAĆAJNICA (PUTEVA), PLATOA I SPOLJNIH UREĐENJA OD ASFALTA ILI POPLOČAVANJEM.

Activity

28

godina sa vama

FOR ALL THESE JOBS WE HAVE:

Experienced and proven engineering staff

A trained workforce

Our own complete machinery and equipment and we do everything under our own direction